Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 255/2022

Číslo objednávky:
255/2022
Popis plnenia:
KE - skladací plošinový vozík 1 ks hodiny plastové čierne 7 ks - skrinka metal 2 dverová 1 ks
Cena:
741,60 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
B2B Partner s.r.o
IČO:
44413467
DIČ:
2022691924
Adresa:
81106 Bratislava, Šulekova 2
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
20. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
22. 12. 2022