Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 251/2022

Číslo objednávky:
251/2022
Popis plnenia:
KE - brandovanie dverí, plotrovaný text "Úrad vládneho auditu"
Cena:
84,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Hi-Reklama, s.r.o.
IČO:
36199451
DIČ:
2020060339
Adresa:
040 01 Košice, Komenského 11A
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
19. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
22. 12. 2022