Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 250/2022

Číslo objednávky:
250/2022
Popis plnenia:
UVA - 300 licencií MFA DUO na obdobie 1 roka vrátane implementácie riešenia a zaškolenia IT prevádzky
Cena:
27 602,16 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
RHOMBUS, s.r.o.
IČO: 53678524
DIČ: 2121459307
Adresa: 85101 Bratislava 5, Krasovského 14
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
16. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
22. 12. 2022