Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 249/2022

Číslo objednávky:
249/2022
Popis plnenia:
UVA - 75 ks čipová karta pre kvalifikovaný podpis
Cena:
1 931,40 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Info consult, s.r.o.
IČO:
36007561
DIČ:
2020466140
Adresa:
984 01 Lučenec, Martina Rázusa 29
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
15. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
16. 12. 2022