Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 248/2022

Číslo objednávky:
248/2022
Popis plnenia:
UVA - 100 ks stravné lístky v nominálnej hodnote 5,20 €
Cena:
519,43 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Up Déjeuner, s.r.o.
IČO:
53528654
DIČ:
2121424228
Adresa:
821 01 Bratislava, Tomášikova 16529/23/D
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
15. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
16. 12. 2022