Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 247/2022

Číslo objednávky:
247/2022
Popis plnenia:
ZV - 3 ks Tenda TEG1005D 5 portový gigabitový ethernetový prepínač
Cena:
53,85 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Smart Computer, spol. s r.o.
IČO:
31629881
DIČ:
2020476744
Adresa:
96 01 Zvolen, J.C.Hronského 11
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
15. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
16. 12. 2022