Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 243/2022

Číslo objednávky:
243/2022
Popis plnenia:
ZV - ročný prístup do online časopisov s archívom a predplatné na r. 2023: - práca, mzdy a odmeňovanie - personálny a mzdový poradca podnikateľa
Cena:
230,97 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
IČO:
31592503
DIČ:
2020449189
Adresa:
010 01 Žilina
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
12. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
14. 12. 2022