Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 242/2022

Číslo objednávky:
242/2022
Popis plnenia:
ZV - služba pridávanie vlastných kurzov do aplikácie edumio - balík S, na 12 mesiacov od 1.1.2023: kurz aplikácie Edumio balík S: 90 eur (balík Sň + 600 eur (paušál za zamestnancov)
Cena:
828,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Education s.r.o
IČO:
35741058
DIČ:
2020219718
Adresa:
85104 Bratislava, Panónska cesta 9
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
12. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
14. 12. 2022