Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 240/2022

Číslo objednávky:
240/2022
Popis plnenia:
ZV - licencie ESET PROTECT Entry On-Prem na licenčné obdobie 36 mesiacov /01.01.2023. - 31.12.2025.) pre ochranu 425 koncových zariadení v zmysle cenovej ponuky predloženej cez IS EVO dňa 09.12.2022.
Cena:
9 639,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
AUTOCONT s.r.o.
IČO:
36396222
DIČ:
2020105428
Adresa:
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Krasovského 14
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
12. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
14. 12. 2022