Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 239/2022

Číslo objednávky:
239/2022
Popis plnenia:
BA - 3 ks kompresor Stanley FATMAX DST 101/8/6 bezolejový FTM, tichá prevádzka á 170,00 € s DPH /kus
Cena:
510,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
TECPROM - TRIFIT spol. s.r.o.
IČO: 34099662
DIČ: 2020360661
Adresa: 821 02 Bratislava, Trnavská cesta 84
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
12. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
14. 12. 2022