Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 238/2022

Číslo objednávky:
238/2022
Popis plnenia:
UVA - QSign reaktivácia - prenos licencie QSign na iný osobný počítač pre jedného užívateľa
Cena:
22,80 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Ardaco, a.s.
IČO:
35829036
DIČ:
2020225581
Adresa:
841 01 Bratislava, Polianky 5
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
12. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
14. 12. 2022