Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 237/2022

Číslo objednávky:
237/2022
Popis plnenia:
KE - diagnostika dát na HDD diskoch počítačov na pracovisku ÚVA Košice
Cena:
167,70 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Nové technológie a služby s.r.o.
IČO:
36170771
DIČ:
2020056280
Adresa:
040 01 Košice, Cesta pod Hradovou 13/A
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
8. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
9. 12. 2022