Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 232/2022

Číslo objednávky:
232/2022
Popis plnenia:
Sodastream JET White výrobník perlivej vody 4 kusy Sodastream CO2 bombička 4 kusy
Cena:
326,04 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Pilulka.sk, a.s.
IČO:
47235225
DIČ:
SK2023326613
Adresa:
821 04 Bratislava, Pestovateľská 17796/3
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
8. 12. 2022
Dátum zverejnenia:
9. 12. 2022