Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 229/2020

Číslo objednávky:
229/2020
Popis plnenia:
BA NTB s príslušenstvom - 23 ks, MS Office 2019 - 23 ks
Cena:
23 956,80 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
TECPROM - TRIFIT spol. s.r.o.
IČO: 34099662
DIČ: 2020360661
Adresa: 821 02 Bratislava, Trnavská cesta 84
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
7. 12. 2020
Dátum zverejnenia:
15. 12. 2020