Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 187/2020

Číslo objednávky:
187/2020
Popis plnenia:
BA skartácia obsahu zberných nádob v počte 4 ks
Cena:
1,20 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ:
Green Wave Recycling s.r.o.
IČO: 45539197
DIČ: 2023030196
Adresa: 949 01 Nitra, Moyzesova 537/15
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
14. 10. 2020
Dátum zverejnenia:
14. 10. 2020