Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 185/2020

Číslo objednávky:
185/2020
Popis plnenia:
KE prezutie pneumatík SOMV - 10 ks
Cena:
300,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ:
Sixty s. r.o.
IČO: 46368671
DIČ: 2023347513
Adresa: 040 01 Košice, Rampová 5
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
13. 10. 2020
Dátum zverejnenia:
14. 10. 2020