Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 184/2020

Číslo objednávky:
184/2020
Popis plnenia:
ZV pranie prádla
Cena:
25,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ:
TOGATO TRADE, s.r.o
IČO: 46426990
DIČ: 2023382163
Adresa: Kamanová 223
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
5. 10. 2020
Dátum zverejnenia:
8. 10. 2020