Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 183/2020

Číslo objednávky:
183/2020
Popis plnenia:
BA servis BL 793UX
Cena:
100,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ:
Automobilové opravovne MV SR
IČO: 44855206
Adresa: Bratislava, Sklabinská 20
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum zverejnenia:
8. 10. 2020