Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000055238/2023

Číslo objednávky:
1000055238/2023
Popis plnenia:
UVA - Publikácia mzdová účtovníčka r.2023
Cena:
196,80 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
PSDOMOV s.r.o
IČO: 51108178
DIČ: 2120589999
Adresa: 010 01 Žilina, Klemensova 34
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
13. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 1. 2023