Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000048984/2024

Číslo objednávky:
1000048984/2024
Popis plnenia:
KE - kosenie trávy s odvozom, vyčistenie plôch na pozemku ÚVA Košice, Tomášikova 35 + uloženie a zhodnotenie biologického odpadu
Cena:
100,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Správa mestskej zelene v Košiciach
IČO:
17078202
DIČ:
2021157556
Adresa:
040 01 Košice-Juh, Rastislavova 79
Meno podpisujúcej osoby:
Funkcia podpisujúcej osoby:
Dátum dodania:
11. 6. 2024
Dátum zverejnenia:
12. 6. 2024