Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000048508/2024

Číslo objednávky:
1000048508/2024
Popis plnenia:
KE - kontrola hasiacich prístrojov - 18 ks
Cena:
32,40 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
IČO:
35859857
DIČ:
2020226846
Adresa:
841 05 Bratislava, Jána Stanislava 3010/1
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
5. 6. 2024
Dátum zverejnenia:
10. 6. 2024