Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000048139/2024

Číslo objednávky:
1000048139/2024
Popis plnenia:
KE - akumulátorové nožnice na živý plot - BOSCH Universal Hedge Cut 18V-50
Cena:
181,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o.
IČO:
46574433
DIČ:
2023481669
Adresa:
040 01 Košice, Skladná 6
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
31. 5. 2024
Dátum zverejnenia:
3. 6. 2024