Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000047924/2024

Číslo objednávky:
1000047924/2024
Popis plnenia:
KE - príprava a vykonanie TK a EK na SOMV Škoda Octavia KE100JF
Cena:
150,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
H Point, s.r.o.
IČO:
43838286
DIČ:
2022491878
Adresa:
040 13 Košice, Magnezitárska 11
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
29. 5. 2024
Dátum zverejnenia:
31. 5. 2024