Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000047626/2024

Číslo objednávky:
1000047626/2024
Popis plnenia:
BA - online školenie "Kybernetická bezpečnosť IS vo verejnej správe - príchod smernice NIS" Termín konania školenia: 30.05.2024 Účastník školenia: Ing. Brigita Sabolová
Cena:
95,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
PROEKO s.r.o
IČO:
35900831
DIČ:
2021906678
Adresa:
841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
27. 5. 2024
Dátum zverejnenia:
27. 5. 2024