Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000047109/2024

Číslo objednávky:
1000047109/2024
Popis plnenia:
UVA - 3 x CENKROS 4 Rozpočtár + komplet sada cenníkov - predĺženie prístupu na 12 mesiacov (od 1.7.2024 do 30.6.2025)
Cena:
1 814,40 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Kros a.s.
IČO:
31635903
DIČ:
2020450608
Adresa:
010 01 Žilina, A. Rudnaya 21
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
21. 5. 2024
Dátum zverejnenia:
22. 5. 2024