Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000047079/2024

Číslo objednávky:
1000047079/2024
Popis plnenia:
KE - záložný zdroj APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V OnLine
Cena:
3 867,30 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Nové technológie a služby s.r.o.
IČO:
36170771
DIČ:
2020056280
Adresa:
040 01 Košice, Cesta pod Hradovou 13/A
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
21. 5. 2024
Dátum zverejnenia:
22. 5. 2024