Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000047036/2024

Číslo objednávky:
1000047036/2024
Popis plnenia:
ZV - oprava klimatizácie (dodávka a montáž klimitizácie zn. LG s chladivom R32) z dôvodu havarijného stavu v serverovni v admin. budove UVA, T.G. Masaryka 10, Zvolen
Cena:
1 932,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
COOL-KLIMA s.r.o.
IČO:
47894113
DIČ:
2024138820
Adresa:
Breziny 962 61, Horné Breziny 46
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
21. 5. 2024
Dátum zverejnenia:
22. 5. 2024