Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000046762/2024

Číslo objednávky:
1000046762/2024
Popis plnenia:
KE - diaľničná známka
Cena:
60,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
IČO:
35919001
Adresa:
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
16. 5. 2024
Dátum zverejnenia:
22. 5. 2024