Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000046128/2024

Číslo objednávky:
1000046128/2024
Popis plnenia:
ZV - účasť na konferencii "Aktuality v oblasti auditu a riadenia rizík", ktorá sa bude konať dňa 6. júna 2024 v Bratislave
Cena:
300,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Slovenský inštitút interných audítorov
IČO:
31771602
Adresa:
821 09 Bratislava - Ružinov, Bajkalská 41
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
9. 5. 2024
Dátum zverejnenia:
10. 5. 2024