Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000045912/2024

Číslo objednávky:
1000045912/2024
Popis plnenia:
UVA - Stolové počítače - 11 ks
Cena:
5 984,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
CHANGE COMPUTER s. r. o.
IČO:
46532617
Adresa:
971 01 Prievidza, Nedožerská cesta 2
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
6. 5. 2024
Dátum zverejnenia:
10. 5. 2024