Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000022745/2023

Číslo objednávky:
1000022745/2023
Popis plnenia:
ZV - online seminár Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Cena:
50,00 EUR bez DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Centrum účelových zariadení, Piešťany, Stredisko Inštitút pre verejnú správu
IČO:
42137004
DIČ:
2022739697
Adresa:
844 10 Bratislava, Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
11. 9. 2023
Dátum zverejnenia:
12. 9. 2023