Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000022700/2023

Číslo objednávky:
1000022700/2023
Popis plnenia:
KE - prenájom zasadacej miestnosti v termíne 21.09.2023 - 22.09.2023, spolu 10 hodín
Cena:
100,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
IČO:
35528290
DIČ:
2021204262
Adresa:
05960 Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica 128
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
11. 9. 2023
Dátum zverejnenia:
12. 9. 2023