Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000022142/2023

Číslo objednávky:
1000022142/2023
Popis plnenia:
ÚVA - pečiatky 3 ks
Cena:
90,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Klemo spol. s.r.o.
IČO: 36049051
DIČ: 2021589636
Adresa: 960 01 Zvolen, Tehelná 1377/4
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
5. 9. 2023
Dátum zverejnenia:
12. 9. 2023