Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000021912/2023

Číslo objednávky:
1000021912/2023
Popis plnenia:
ZV - oprava klimatizácie LG Výmena čerpadla kondenzu (komplet) Oprava branch boxu (výmena riadiacej jednotky) Oprava lamiel kazetovej jednotky Čerpadlo kondenzu Aspen mini (príslušenstvo) Riadiaca jednotka (PBC 1) Spotrebný materiál (lamely )
Cena:
1 044,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
COOL-KLIMA s.r.o.
IČO: 47894113
DIČ: 2024138820
Adresa: Breziny 962 61, Horné Breziny 46
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
4. 9. 2023
Dátum zverejnenia:
12. 9. 2023