Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000021350/2023

Číslo objednávky:
1000021350/2023
Popis plnenia:
ÚVA - obaly na služobné preukazy Materiál: čierna teľacia useň čierna podšívka MOIRE 2 x priehľadná fólia Vpredu tlač: Slovenský znak - zlatá farba Množstvo: 60 ks
Cena:
482,40 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
VEGA - LM, s.r.o.
IČO: 46744371
Adresa: 031 01 Liptovský Mikuláš, Vajanského 614/18
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
23. 8. 2023
Dátum zverejnenia:
24. 8. 2023