Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000020903/2023

Číslo objednávky:
1000020903/2023
Popis plnenia:
KE - výmena vodovodného potrubia, výmena zdravotechniky v CO kryte, oprava steny na WC na 5. poschodí
Cena:
3 250,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
LUKA - MON s.r.o.
IČO: 36587974
DIČ: 2021937709
Adresa: Košice 040 01, Kadlubská 12
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Rastislav Pajtík
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúci oddelenia projektov a verejného obstarávania
Dátum dodania:
16. 8. 2023
Dátum zverejnenia:
17. 8. 2023