Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000020754/2023

Číslo objednávky:
1000020754/2023
Popis plnenia:
KE - oprava nefunkčnej klimatizácie na SOMV Škoda Superb KE222KK
Cena:
230,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
H Point, s.r.o.
IČO: 43838286
DIČ: 2022491878
Adresa: 040 13 Košice, Magnezitárska 11
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Rastislav Pajtík
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúci oddelenia projektov a verejného obstarávania
Dátum dodania:
15. 8. 2023
Dátum zverejnenia:
17. 8. 2023