Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000020290/2023

Číslo objednávky:
1000020290/2023
Popis plnenia:
BA - kontrola a oprava hasiacich prístrojov
Cena:
98,32 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
IČO: 35859857
DIČ: 2020226846
Adresa: 841 05 Bratislava, Jána Stanislava 3010/1
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Rastislav Pajtík
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúci oddelenia projektov a verejného obstarávania
Dátum zverejnenia:
14. 8. 2023