Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000019307/2023

Číslo objednávky:
1000019307/2023
Popis plnenia:
ÚVA - 3 kusy USB token eToken 5110 FIPS
Cena:
295,20 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
PosAm, spol. s r.o.
IČO: 31365078
DIČ: 2020315440
Adresa: 821 09 Bratislava, Bajkalská 28
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
26. 7. 2023
Dátum zverejnenia:
7. 8. 2023