Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000018921/2023

Číslo objednávky:
1000018921/2023
Popis plnenia:
ÚVA - Balík KONFLIKT CHECK (skúmanie konfliktu záujmov, kolúzne správanie uchádzačov, neobmedzené pridávanie osôb a firiem do skúmanej vzorky, jediný nástroj na splnenie zákonnej povinnosti vo verejnom obstarávaní) v počte 3 ks na 2 mesiace
Cena:
216,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
ProWise, a. s.
IČO: 51871998
DIČ: 2120815785
Adresa: 080 01 Prešov, Kúpeľná 3
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
21. 7. 2023
Dátum zverejnenia:
26. 7. 2023