Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000018892/2023

Číslo objednávky:
1000018892/2023
Popis plnenia:
ZV - kontrola a natlakovanie klimatizácie na SOMV Suzuki SX4 ZV115CR.
Cena:
120,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
AUTOKODUS, s.r.o.
IČO:
36530751
DIČ:
2020190414
Adresa:
960 01 Zvolen, Lieskovská cesta 3414/9
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
20. 7. 2023
Dátum zverejnenia:
26. 7. 2023