Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000018561/2023

Číslo objednávky:
1000018561/2023
Popis plnenia:
ZV - podpora ku dochádzkovému systému AMS + dochádzkových terminálov a prístupových kontrolérov aktualizácie SW, automatický import sviatkov, vzdialený servisný dohľad nad terminálmi-systém FENIX.
Cena:
2 154,84 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
SYSTEM-IS, s.r.o
IČO: 44681445
DIČ: 2022814893
Adresa: 974 01 Banská Bystrica, Jegorovova 14
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
17. 7. 2023
Dátum zverejnenia:
26. 7. 2023