Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000008113/2023

Číslo objednávky:
1000008113/2023
Popis plnenia:
KE - prezutie pneumatík: KE 100 JF, KE 200 JX, KE 582 HU, KE 597 HU, KE 574 GY, KE 674 IV, KE 133 IU,KE 222 KK, KE 300 KX, KE 400 MB,KE700NP
Cena:
350,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Sixty s.r.o.
IČO: 46368671
DIČ: 2023347513
Adresa: 040 01 Košice, Rampová 5
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
22. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
23. 3. 2023