Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000007814/2023

Číslo objednávky:
1000007814/2023
Popis plnenia:
ZV - 16 ks AP Ubiquiti WiFi AP Unifi 6 Long range, vrátane inštalácie, konfigurácie.
Cena:
5 952,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Slovanet, a.s.
IČO:
35954612
DIČ:
2120168479
Adresa:
821 08 Batislava, Záhradnícka 151
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
20. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
21. 3. 2023