Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000007765/2023

Číslo objednávky:
1000007765/2023
Popis plnenia:
ZV - servis pre zariadenia bizhub PRO C754e/K35127 a K35128
Cena:
156,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
IČO:
31338551
DIČ:
2020319092
Adresa:
Bratislava, Galvaniho 17/B
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
20. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
21. 3. 2023