Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000007586/2023

Číslo objednávky:
1000007586/2023
Popis plnenia:
ZV- zákazkové programovanie, úprava SW na základae zadania (doplnenie do filtrov PaM ID)
Cena:
397,20 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
SYSTEM-IS, s.r.o
IČO:
44681445
DIČ:
2022814893
Adresa:
974 01 Banská Bystrica, Jegorovova 14
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum vystavenia:
17. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
21. 3. 2023