Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000006353/2023

Číslo objednávky:
1000006353/2023
Popis plnenia:
UVA - Tréning: Tímové zdravie pre manažérov
Cena:
474,00 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
IČO: 35739347
DIČ: 2020270021
Adresa: 815 32 Bratislava,Staré mesto, Karadžičova 2
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
8. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
10. 3. 2023