Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000006216/2023

Číslo objednávky:
1000006216/2023
Popis plnenia:
KE - oprava a doplnenie zvodov a uzemnenia bleskozvodu na budove ÚVA, Tomášikova 35, Košice
Cena:
9 911,16 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
SBB Tech s.r.o., Ing. Stanislav Béreš
IČO:
46283391
DIČ:
2023321410
Adresa:
Sady nad Torysou, 044 41, Byster 197
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
8. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
10. 3. 2023