Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000006180/2023

Číslo objednávky:
1000006180/2023
Popis plnenia:
BA - Tréning efektívneho vedenia pracovných tímov (pokračovanie III.) v Tatranskej Lomnici pre 16 zamestnancov ÚVA, Bratislava
Cena:
961,60 EUR s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO:
50086821
Adresa:
960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
IČO:
35528290
DIČ:
2021204262
Adresa:
05960 Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica 128
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
7. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
10. 3. 2023