Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Detail objednávky 1000005915/2023

Číslo objednávky:
1000005915/2023
Popis plnenia:
ZV - webinár č. 23027 "Tvorba auditorských zpráv od A do Z" Účastník : Ing. Mária Hudáková
Cena:
3 751,00 CZK s DPH
Odberateľ:
Úrad vládneho auditu
IČO: 50086821
Adresa: 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
Dodávateľ:
Český institut interních auditorů, z.s.
IČO: 62932632
DIČ: CZ62932632
Adresa: 120 00 Praha , Karlovo náměstí 319/3, Nové Město
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Brigita Sabolová
Funkcia podpisujúcej osoby:
vedúca odboru ekonomiky a všeobecnej správy
Dátum dodania:
7. 3. 2023
Dátum zverejnenia:
7. 3. 2023